תרומתכם חשובה לנו

  כל תרומה שלכם היא שותפות משמעותית לחיזוק פעולות התנועה ולהשפעה ישירה על דמותה של מדינת ישראל. בשותפות לפעילות היומיומית שלנו בזירות השונות, אתם מחוללים שינוי לטובת העם בישראל.
התרומה מוכרת לפטור ממס הכנסה ע"פ סעיף 46 לפקודה.