בניגוד להנחיות היועמ"ש, האוסרות על עובד משרד ממשלתי להציג עמדה שונה מעמדת הממשלה בפני ועדה של הכנסת, הציג אביחי מנדלבליט את המלצתו נגד קידום חוק ההסדרה

 הדיונים המרתוניים בכנסת להכנת חוק ההסדרה החלו אתמול (שלישי) בועדה המשותפת לועדת החוקה וועדת החוץ והבטחון. בפתח הדיון המכין את נוסח ההצעה להצבעה בקריאה ראשונה, הציגה נציגת היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד ענת אסיף את עמדתו של מנדלבליט והקריאה מן הכתב את שביקש למסור לחברי הועדה. מנדלבליט הביע התנגדות לקידום החוק והציג טיעונים משפטיים שונים.

מתברר כי בכך, פעל היועץ המשפטי לממשלה בניגוד להנחיות מפורשות של היועץ המשפטי לממשלה הקובעות כי עובד משרד ממשלתי אינו רשאי להביא בפני ועדה מועדות הכנסת עמדה המנוגדת להצעת חוק ממשלתית או הצעת חוק פרטית שאושרה על ידי הממשלה. בהנחיה נכתב כי "הצעת החוק כפי שאושרה על-ידי הממשלה, מחייבת את כל השרים וסגני השרים, מכוח האחריות המשותפת. אין זה מתיישב עם עקרונות המשפט ועם סדרי ממשל תקינים שנציג הממשלה יחלוק על עמדת הממשלה בפני ועדה של הכנסת".

חברי הכנסת העירו על כך לנציגת היועץ, ולאחר הערה זו אנשי משרד המשפטים שהגיעו לועדה בחרו שלא להוסיף ולהתבטא, ומכאן עבר מוקד הדיון אל חברי הכנסת והמשפטנים שהגיעו לועדה.

בתנועה למשילות ודמוקרטיה פנו הבוקר ליועץ המשפטי לממשלה וכתבו לו כי "כשהיועץ המשפטי לממשלה פועל בצורה הנראית כסותרת את הנחיותיו, יש בכך כדי לפגוע במעמד הנחיות היועץ ובעקרון השוויון בפני החוק".

בתנועה טוענים כי אם הנחיית היועץ האוסרת על נציג משרד ממשלתי להציג עמדה הפוכה מעמדת הממשלה בפני הכנסת בטלה, נכון כי מנדלבליט יודע על כך בפומבי וישנה את ההנחיה. "יתכן כי עובדי מדינה אחרים ירצו אף הם להביע עמדתם בעד או נגד החוק ויש לנהוג שוויון ולא למנוע זאת מהם באמצעות הנחייה שאינה תקפה עוד. מנגד, אם ההנחיה עומדת בעינה הנך מתבקש להסביר מדוע נהגת בניגוד גמור אליה, ואם כך הם פני הדברים, נכון לפעול לחידוד ההנחיה כלפי כל הגורמים ובצמרת המערכת בפרט" כותבים בתנועה למשילות.

בחלקו השני של הדיון, שנערך מס' שעות לאחר מכן, ובתגובה לשאלת חברי כנסת שהופנתה אליה, אמרה  עו"ד אסיף כי אכן הנחיה זו מוכרת, אך ליועץ המשפטי לממשלה קיים מעמד מיוחד בעניין ולכן דבריו הובאו כשורה.

עו"ד זאב לב מהתנועה למשילות כותב על כך למנדלבליט כי "ככל שעיינו לא מצאנו דבר חקיקה, פסיקה או הוראה בה מוזכרת קביעה כזו.  אם אכן גובשה הנחיה זו על ידך, נבקש לדעת האם הוראה זו גובשה בהתייעצות והסכמה עם הממונים על היועץ המשפטי לממשלה, קרי, ראש הממשלה ושרת המשפטים." היועץ המשפטי לממשלה מתבקש ע"י התנועה להסביר את פעולתו שסותרת לכאורה את ההנחיה הרשמית של היועץ.