המשנה ליועמ"ש דינה זילבר מתחה ביקורת על השרה רגב בעקבות פניה של האגודה לזכויות האזרח בנוגע למימון פעילויות תרבות שונות תוך כדי שימת לב לתוכן האירוע והמשתתפים בו. לטענת זילבר פעולותיה של השרה רגב "אינן לגיטימיות" בשל "האפקט המצנן על חופש הביטוי בתחום האומנות והתרבות".

מצורפת לקריאה פניית התנועה אל המשנה ליועמ"ש דינה זילבר בה מצויין שהיא חורגת מסמכותה ופועלת בניגוד לתקנון שירות המדינה.
את הפניה אפשר לקרוא כאן