בניסיון לרכך את ההתנגדות, הדיון בממשלה על הצעת החוק למינוי יועציים משפטיים כמשרות אמון נדחה לשבוע הבא

​​את הצעת החוק מוביל חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד. התנועה למשילות ודמוקרטיה ניסחה את הצעת החוק במטרה להביא לשינוי בשיטת בחירתם של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, כך שהיועץ המשפטי למשרד ייבחר על ידי השר המופקד על המשרד למשרת אמון, כפי שהדבר נעשה היום בנוגע לבחירת מנכ"ל המשרד.
בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "שינוי זה יביא להגברת המשילות ולחיזוק משרדי הממשלה, כך שיוכלו ליישם את מדיניות השר המופקד עליהם בצורה מיטבית והרמונית ולא לעומתית ומסכלת".עוד מוסבר כי שיטה זו של מינויים נוהגת אף בארה"ב, שם לאחר כל מערכת בחירות, מסיימים היועצים המשפטיים של כלל משרדי הממשלה את תפקידם ובמקומם ממונים על ידי הממשל הנבחר פקידים התואמים את השקפתו של הממשל החדש.

עו"ד שמחה רוטמן, היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה אומר כי "תפקידו של יועץ משפטי הוא לסייע לשר להגשים את מדיניותו ולהעניק למשרד את הכלים המשפטיים. זו התפיסה העומדת בבסיס ההצעה". רוטמן מסביר כי "לצורך בקרה ופיקוח קיימים גופים רבים, כמו מבקרי הפנים, מבקר המדינה, בתי המשפט ומערכת אכיפת החוק, אולם מעט מדי גופים שמים לנגד עיניהם את ההתקדמות ואת ביצוע המדיניות של נבחרי הציבור".

הדיון על הצעת החוק בועדת השרים לענייני חקיקה נדחתה בשבוע, ככל הנראה בגלל לחצים שהפעילו במשרד המשפטים וגומרים נוספים נגד ההצעה.

לקריאת ההצעה לחץ כאן

לתאום ראיון עם עו"ד שמחה רוטמן מנסח הצעת החוק: 052-6059685 יהודה