היום מפרסמת המכללה האדמית תל אביב-יפו "מחקר" שטוען כי בית המשפט העליון כלל לא אקטיביסט כמו שחושבים כולם. מחברי המחקר הוכיחו זאת לאחר שסקרו לדבריהם את העתירות שהוגשו לבג"ץ בשנים האחרונות.

בתנועה למשילות ודמוקרטיה מגיבים למסקנות ומעלים את המספרים ובצידם הסבר כיצד בית המשפט העליון בשנים האחרונות פועל באקטיביזם קיצוני.  בתנועה משווים את המצב בישראל למצב בארה"ב ומעלים כי משנות התשעים עד היום בית המשפט העליון האמריקני דן בכ-100 תיקים בשנה בלבד כאשר מדובר על ערעורים ועתירות מהתחום הפלילי, האזרחי והמנהלי ביחד.

עו"ד שמחה רוטמן, מנהל המחקר בתנועה למשילות ודמוקרטיה אומר כי "בבית המשפט העליון שלנו נפתחו רק בשנת 2015 כ-2000 תיקים מנהליים. כך שגם אם יידחו 90% מהעתירות, עדיין בית המשפט העליון יתערב בהחלטות מנהליות ובחקיקה במאות ובאלפי אחוזים יותר ממקבילו האמריקאי".

למעשה, מחקר שערכה התנועה למשילות ודמוקרטיה הראה שגם כאשר בית המשפט העליון דוחה עתירות או בכלל לא נותן בהם פסק דין, הוא למעשה מתערב ומשפיע על ההחלטות, במגוון כלים שכלל לא נכנסים לסטטיסטיקה.