בהתאם לחוק חופש מידע דורשת התנועה למשילות ודמוקרטיה לחשוף את התכתבויות "ועדת השתים" החשאית, המגבשת המלצות למועמדים לשפיטה.

התנועה למשילות ודמוקרטיה פנתה לממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות השופטת. בפנייה מתבקשת נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור לחשוף בהתאם לחוק חופש מידע את התכתובות, ההמלצות והפרוטוקולים של "ועדת השתיים", הממליצה על קידום או אי קידום שופטים מכהנים, ומשמשת כעין מסננת חשאית עבור הועדה למינוי שופטים.

בועדה הפנימית המכונה "ועדת השתים" חברות שתי שופטות בדימוס והיא מגבשת עמדה על שופטים מכהנים המעוניינים להתמנות לתפקיד הבא. ההמלצות מועברות לנשיאת בית המשפט העליון מרים נאור. כיום חברות הועדה הן שופטת בית המשפט העליון לשעבר עדנה ארבל ושופטת בית המשפט המחוזי לשעבר אורית אפעל-גבאי.

בתנועה למשילות ודמוקרטיה אומרים כי עצם קיומה של ועדת השתיים אינו תקין ולא מוסדר בחוק ולו רק בשל סיבה זו חשיפת מסמכי הועדה היתה צריכה לבא ביוזמת נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור, אך בגלל שהדבר לא נעשה, יש לבקש אותו בהתאם לחוק.

בחודש הקרוב תדון הועדה לבחירת שופטים במינויים לבית המשפט העליון ובמועמדים העומדים בפני הועדה גם שופטים מכהנים. לקראת הישיבה הזו, דורשת התנועה לקבל את ההמלצות שגיבשה ועדת השתיים באשר לשופטים אלה.

מנהל התנועה יהודה עמרני: כאשר מדובר בהליך מינוי שופטים שהשפעתו על מדינת ישראל היא הרת גורל, חובה להחיל שקיפות, קל וחומר כשמדובר בועדה פנימית שנוסדה ביוזמה עצמאית של נשיאי בית המשפט העליון ואין לה כל מקור בחוק.

כמו כן, במסגרת חוק חופש המידע דורשים בתנועה מנשיאת העליון השופטת מרים נאור לתת פומבי לכל ההתכתבויות מהשנה החולפת בינה לבין ועדת השתיים

לקריאת הבקשה שהוגשה לחצו כאן