התנועה למשילות ודמוקרטיה עתרה נגד הנהלת בתי המשפט, בדרישה לחשוף את פעולות הועדה החשאית המסננת מועמדים לשפיטה.

בשנים האחרונות פועלת מטעם נשיאת בית המשפט העליון ועדה חשאית המכונה "ועדת השתיים" לבחינת מועמדותם של שופטים המבקשים להתקדם בכס השיפוט.

לפני כחודשיים הגישה התנועה למשילות ודמוקרטיה בקשה בהתאם לחוק חופש המידע ודרשה לקבל את התכתובות, ההמלצות והפרוטוקולים של הועדה אך הנהלת בתי המשפט סירבה למסור את המידע ונימקה זאת בכך שהדיונים הם פנימיים ובטעמי פרטיות.

בועדה החשאית המכונה "ועדת השתים" חברות שתי שופטות בדימוס והיא מגבשת עמדה על שופטים מכהנים המעוניינים להתמנות לתפקיד הבא. ההמלצות מועברות לנשיאת בית המשפט העליון מרים נאור. כיום חברות הועדה הן שופטת בית המשפט העליון לשעבר עדנה ארבל ושופטת בית המשפט המחוזי לשעבר אורית אפעל-גבאי.

בתנועה למשילות ודמוקרטיה לא השלימו עם סירובה של הנשיאה נאור שלא למסור את המידע, והיום עורכי הדין של התנועה הגישו עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי נגד הנהלת בתי המשפט בדרישה למסור את המידע כחוק.

בעתירה תוקפת התנועה את עצם קיומה של הועדה שנעשה בלי כל מקור בחוק, וכותבת: "על אף שהליך מינוי השופטים מוסדר היטב בחוק יסוד, חקיקה ראשית וחקיקת משנה… בשנים האחרונות התפתחה פרקטיקה בקרב שופטי בית המשפט העליון בוועדה, ללא מקור בחוק או בתקנות, להסתמך על וועדה חיצונית לצורך גיבוש עמדתם בנוגע למועמדים לשפיטה".

עוד טוענת העותרת כי המידע וההמלצות שהעבירה "וועדת השתיים" לנשיאת בית המשפט העליון עד כה בנוגע למועמדים למשרת שיפוט טרם נחשפו לעיני הציבור,  "כך שהלכה למעשה איבדו הציבור ונבחריו את היכולת לפקח על הליך מינוי השופטים והשיקולים לבחירתו או פסילתו של מועמד לשפיטה, על אף שאלו מפורשים בחוק ועל אף הוראת חוק היסוד הקובעת שיצירת מנגנונים ונהלים לבחירת שופטים חייבת להיעשות לפי חוק" נכתב.

לגבי נימוקי הנהלת בתי המשפט לסירוב מסירת המידע כותבת התנועה למשילות בעתירתה כי נימוקים אלו "מהווים זלזול בוטה בחוק חופש המידע ובפסיקה בעניינו".

עו"ד שמחה רוטמן המייצג את התנועה בעתירה אומר כי "עצם קיום ועדה חשאית שכזו לסינון מועמדים לשפיטה הוא תמוה וראוי לא להמשיך בו, אך כל עוד הוא מתקיים, אין כל הצדקה חוקית להסתיר את הפעולות הללו מעיני הציבור. סירובה של נשיאת העליון מרים נאור לחשוף את המידע עומד בסתירה לעקרונות העומדים בבסיס חוק חופש המידע".

העתירה הוגשה לבית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים בירושלים.