לקראת הדיון הציבורי שיתקיים בועדת החוקה מפרסמת התנועה למשילות ודמוקרטיה נייר עמדה שיוגש בדיון בו היא סוקרת את תולדות השיטה הנהוגה בישראל לבחירת נשיא לבית המשפט העליון. בנייר העמדה נעשתה השוואה מקיפה למצב בשאר מדינות המערב.

בנייר העמדה נכתב כי הבעיה העיקרית בשיטת הסניוריטי היא הכנסת שיקולים זרים עוד בעת מינוי השופטים ויצירת אפליה נגד מועמדים צעירים וכי לשיטת הסניוריטי אין אח ורע בעולם, ולהפך, מינוי שלא על פי שיקולים ענייניים פוגע במעמדו ובעצמאותו של בית המשפט.

בנוגע למינוי הקרוב העומד בפני הוועדה לבחירת שופטים, ממליצה התנועה למשילות ודמוקרטיה לפעול על פי החוק הקיים ולהותיר את הבחירה בידי חברי הוועדה לבחירת שופטים.

אולם כדי להבטיח את עצמאות שיקול הדעת של חברי הוועדה לבחירת שופטים, ובמטרה שכל אחד מהם יצביע על פי מיטב שיקול דעתו בעבור המועמד המתאים ביותר, וללא כבילה מראש לעסקאות או כניעה ללחצים חלילה, ממליצה התנועה כי לאחר הדיון בוועדה, יצביעו חברי הוועדה בקלפי בהצבעה חשאית, ויבחרו לתפקיד נשיא בית המשפט העליון את השופט או השופטת הראויים לכך לפי מיטב שיקול דעתם, מקרב שופטי בית המשפט העליון. היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה עו"ד שמחה רוטמן יאמר את הדברים בדיון שיתקיים בצהרים בועדת החוקה של הכנסת.

לקריאת נייר העמדה לחץ כאן.