תגובת התנועה למשילות ודמוקרטיה לנאום היועמ"ש:

היועץ המשפטי לממשלה אינו חרד לשלטון החוק אלא לשלטון המשפטנים והפקידות.

בנאומו תקף מנדלבליט שלש הצעות חוק פרטיות שמטרתן לחזק את שלטון החוק והדמוקרטיה ולצמצם את הכח השלטוני שבידי גורמים לא נבחרים.

עו"ד שמחה רוטמן, היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה שסייעה בניסוח הצעות החוק הללו: "באף מדינה דמוקרטית לא מוחזק כח כה רב בידי משפטנים שלא נבחרו לתפקידם, ההתנגדות של הממסד המשפטי להצעות החוק הללו צפויה, אולם ההתנגדות נובעת מהרצון שלהם להמשיך ולשלוט ללא הפרעה"