בתנועה למשילות ודמוקרטיה פנו לנשיאה מרים נאור בבקשה לדעת מניין מקור סמכותה להנחות את מזכיר הוועדה לבחירת שופטים להעביר סדר יום לחתימת יו"ר הועדה. מנהל הפעילות בתנועה יהודה עמרני כותב לנאור: "עיינו בהוראות חוק יסוד: השפיטה, חוק בתי המשפט, ובכללי השפיטה ולא מצאנו כל מקור לסמכותך להנחות את מזכיר הועדה".

בתגובה לדברים אומרים בתנועה כי מכתבה של נשיאת בית המשפט העליון, הכולל בתוכו רמזים לפיהם אם יושבת ראש הוועדה לבחירת שופטים, שרת המשפטים איילת שקד, לא תיכנע לכל דרישותיה, יתרחשו "תקלות", הוא חצייה מסוכנת נוספת של גבולות הפרדת הרשויות.

על שרת המשפטים ושאר חברי הועדה לחדד לנאור את מקומה וסמכותה במסגרת הועדה לבחירת שופטים.

התנהלות זו מראה שוב עד כמה חשוב להסדיר בחקיקה את סמכויותיו של בית המשפט העליון.

השבת הדרישה ל"זכות עמידה" הינה תנאי בלעדי להפרדת רשויות, הנוהגת בכל העולם, וללא קיומה אנו חוזים בבית משפט שאיבד כל רסן וסבור שביכולתו ובסמכותו להתערב בכל החלטה של כל רשות מוסמכת

לקריאת המכתב שנשלח לנאור לחצו כאן