בדיון שהתקיים נחשף כי המדינה הציעה פשרה לפרקליטים הדורשים שלא לפרסם את הדו"ח העוסק בקשר שבין פרקליטות המדינה למכון הפתולוגי. התנועה למשילות ודמוקרטיה: "האינטרס הציבורי נפגע וכשלים חמורים מושתקים"

בדיון דנו שופטי בג"ץ בעתירת הפרקליטים המבקשים להסתיר את דו"ח נציבות הביקורת על הפרקליטות העוסק בהתנהלות שבין פרקליטות המדינה למכון הפתולוגי.

באופן חריג ההליך התנהל עם חסיון חלקי, כאשר השופטים אישרו לצדדים שלא לפרסם את התשובות שהוגשו לבית המשפט מטעם היועץ המשפטי לממשלה ומטעם העותרים.

במהלך הדיון התברר כי המדינה הציעה לפרקליטים מתווה פשרה במסגרתה הנציב החדש שיכנס לתפקידו בינואר הקרוב יערוך שימוע בו יוכלו הפרקליטים להציג את טענותיהם. כזכור, הפרקליטים סירבו להציג את הטענות בפני הנציבה הקודמת הילה גרסטל.

בהתאם לשמיעת הטענות יפרסם הנציב החדש את מסקנותיו שיהיו כפופות להגנות על הפרקליטים כפי שקובע חוק הנציבות החדש.

השופטים ניל הנדל, אורי שוהם ונעם סולברג המליצו לעותרים להענות להצעת הפשרה שניתנה לפנים משורת הדין, וקבעו כי על הפרקליטים להשיב להצעת הפשרה תוך תשעה ימים (עד ל-29.11.16).

בדיון אמר עו"ד שמחה רוטמן שייצג את התנועה למשילות ודמוקרטיה כי "האינטרס הציבורי החשוב הוא חשיפת הדו"ח. לצערנו בגלל שבעלי העניין הם פרקליטים מפרקליטות המדינה ומולם ניצב היועץ המשפטי לממשלה בפני בג"ץ, האינטרס הציבורי נדחק לפינה וכשלים חמורים בהתנהלות הפרקליטות, שאמורה להיות אמונה על עקרונות שלטון החוק וצריכה להיות מחוייבת לשמירת האינטרס הציבורי, מושתקים".

התנועה למשילות ודמוקרטיה ביקשה להצטרף להליך המשפטי כידיד בית המשפט מחשש כי היועץ המשפטי לממשלה לא יעמוד על האינטרס הציבורי שהוא לשיטת התנועה, חשיפת הדו"ח לאלתר.