בשנה שעברה קיימו הפרקליטים שביתת מחאה חלקית. התנועה למשילות ודמוקרטיה דרשה לקזז את שכרם כדין. במשרד האוצר טוענים היום כי הפרקליטים נמנעים מלשתף פעולה והשכר לא קוזז.

במחאה על עבודת נציבות הביקורת על הפרקליטות פתחו הפרקליטים בשביתה ארוכה ובמסגרתה הגיעו אמנם למקום העבודה אך נמנעו מלעשות חלק מעבודתם. התנועה למשילות ודמוקרטיה פנתה במהלך השביתה לממונה על השכר באוצר ולמשרד המשפטים בדרישה כי שכרם של הפרקליטים ששבתו יקוזז, כדין כל עובד במגזר הציבורי שנוקט עיצומים.

מנכלי"ת משרד המשפטים אישרה את קבלת הפנייה וציינה כי היא הועברה לעיונם של הגורמים המקצועיים במשרד ועם קבלת התייחסותם היא תשיב. אלא, שזמן רב חלף ובתנועה למשילות לא קיבלו כל התייחסות ממנה וממשרד האוצר. לאחר 8 חודשים בלי מענה, שלחה התנועה התראה לפיה אם לא תתקבל התייחסות היא תנקוט בהליכים משפטיים.

במשרד האוצר השיבו הפעם לבקשה וגוללו את שארע במשך הזמן הזה. מלשכת הממונה על השכר באוצר יצא מכתב לתנועה למשילות ובו צויין כי יומיים לאחר פניית התנועה באפריל 2015, פנה משרד האוצר למשרד המשפטים בדרישה לקבל נתונים והתייחסויות נדרשות לצורך קביעת השכר הראוי כדי שיוכל לקזז משכר השובתים, אך למרות פניות חוזרות ונשנות לא הועברו הנתונים הנדרשים על שביתת הפרקליטים וכך למעשה לא ניתן לקזז את שכרם בגין העיצומים בהם נקטו בתחילת השנה שעברה.

במשרד האוצר ציינו כי בהתאם להחלטת ממשלה, נקבע כי ישולם שכר חלקי בלבד עבור ימי שביתה חלקית הנקרא "שכר ראוי". "זכאותם של הפרקליטים לשכר בשל התקופה בה נקטו עיצומים, הינה לשכר ראוי בלבד, בהתאם לעבודה אותה ביצעו בתקופת העיצומים".

במכתב נאמר כי "ברגע שיועברו אלינו הנתונים שנתבקשו, נקדם את הטיפול בקביעת השכר הראוי וקביעת ההפחתה הנדרשת משכר הפרקליטים בשל העיצומים שננקטו על ידם".

בתנועה למשילות ודמוקרטיה מצביעים על הכשל הטמון בכך שעל פי החלטת הממשלה במקרה בו עובד במגזר הציבורי נוקט שביתה חלקית, משרד האוצר בתיאום עם הפרקליטות צריכים לקבוע כמה שכרו ינוכה, אך כאן כשמדובר בשכרם, הפרקליטים בפרקליטות המדינה נמנעים מלשתף פעולה, וכך מונעים את ביצוע הקיזוז משכרם, כחוק.

עו"ד שמחה רוטמן מהתנועה למשילות אומר כי "בימים אלה, בהם נדון מעמדה של נציבות הביקורת על הפרקליטות, תמוהה עוד יותר העובדה שהפרקליטים בשירות המדינה משתהים בבירור עניין זה, תוך שהם נמצאים בניגוד עניינים מובנה. התנהלות זו מחדדת את הצורך בביקורת אפקטיבית ובלתי תלויה, שתבחן את פעולותיהם".

בעקבות התשובה מלשכת הממונה על השכר באוצר פנתה היום התנועה למשילות שוב למנכלי"ת משרד המשפטים ולפרקליטים ובמקביל הגישה תלונה לנציבות הביקורת על הפרקליטות השופטת בדימוס הילה גרסטל.

בפנייה למנכלי"ת המשרד אמי פלמור שנשלחה גם לשרת המשפטים ולשר האוצר, דורשת התנועה לדעת באופן דחוף ומהיר כיצד יפעלו להסדרת העניין. בפניה נכתב כי "אנו מאמינים כי גם הפרקליטים לא רוצים ליטול שכר שאינו מגיע להם. זהו כסף השייך לציבור ויש להתייחס אליו בהתאם. משום כך, לא ברורה ההשתהות הקיצונית בטיפול משרדך בהסדרת התשלומים, זאת חרף פניות חוזרות ונשנות מצידנו ופניות חוזרות ונשנות מצד משרד האוצר".

במשרד המשפטים הגיבו לדברים ואמרו כי "מדובר בארוע מתמשך בעל היבטים רבים" וכי המענה למכתב ממשרד האוצר יימסר ישירות למשרד האוצר.

לקריאת המכתב למשרד האוצר לחצו כאן

לקריאת המכתב החוזר למשרד האוצר לחצו כאן

לקריאת הפניה לאמי פלמור לחצו כאן

לקריאת אישור קבלת הפניה לחצו כאן

לתשובת משרד האוצר לחצו כאן