בעקבות הניסיון לשנות את עדותו של מנהל המכון הפתולוגי ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין קבעה: נפל פגם אתי בהתנהלות המשנות ליועמ"ש

לפני מספר חודשים הגישה התנועה למשילות ודמוקרטיה תלונה לועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין בעקבות ניסיונן של ארבע פרקליטות בכירות בהן שתי משנות ליועמ"ש לשנות את תצהירו של מנהל המכון לרפואה משפטית חן קוגל שהוגש לבית המשפט.

ועדת האתיקה פתחה בהליך משמעתי והיום נמסרה ההחלטה לתנועה למשילות ודמוקרטיה ובה נקבע כי נפל פגם אתי בהתנהלות הפרקליטות הבכירות, בהן המשנות ליועץ המשפטי לממשלה דינה זילבר ואורית קורן. הועדה דחתה את טענת הנילונות כי השינויים שהתבקש הד"ר קוגל לערוך הם בגדר "הגיגים", הועדה קבעה כי "השינויים הינם חלקים עובדתיים מהותיים ועמדות מקצועיות רלוונטיות, היורדות לשרשה של המחלוקת".

הועדה דחתה טענה נוספת של הפרקליטות לפיה ישנה חשיבות שהמדינה תדבר בקול אחד בפני בתי המשפט. נכתב: "העובדה כי התצהיר הוגש בסופו של דבר ככתבו וכלשונו ללא שינוי, לנוכח העובדה שד"ר קוגל עמד על שלו וסירב לכל שינוי, הינה נימוק לקולא ביחס להחלטה האם להעמיד לדין אם לאו, אך אין בה כדי להצדיק או לבטל את משמעות הפעולות בהן נקטו הנילונות בניסיון לשנותו".

ע"פ קביעת הועדה: "לפיכך סבורה הועדה כי בנסיבותיו הספציפיות של מקרה זה, נפל פגם אתי בהתנהלות הנילונות, אשר לא צריכות היו ליטול חלק בניסיון לשנות חלקים כה מהותיים בתצהירו הערוך והחתום של ד"ר קוגל לאחר שנמסר לידיהן".

עם זאת, בחרה ועדת האתיקה שלא להעמיד לדין את המשנות ליועמ"ש והסתפקה בהבהרת הדברים, זאת משום שהיועץ המשפטי לממשלה עצמו (וינשטיין) קבע שלא נפל פגם במעשים.

יהודה עמרני, מנהל הפעילות של התנועה למשילות ודמוקרטיה אומר: "יש לברך את לשכת עורכי הדין שהבהירה לפרקליטות הבכירות כי אין אדם מעל החוק והדגישה את המובן מאליו, שמעשים כאלה הם אסורים. יש לקוות כי בכירי הפרקליטות ובכירים בשירות הציבורי בכלל יפנימו כי כולם מחוייבים להתנהלות חוקית".

 לקריאת מכתב התגובה מלשכת עורכי הדין לחצו כאן