התנועה למשילות ודמוקרטיה מברכת על תוצאות פסק הדין בעניין מס דירה שלישית, שצפוי להביא לחיזוק מעמד הכנסת ולהשבחת הליך החקיקה.

עם זאת, יש להצר על כך שהכנסת לא פעלה במהלך התקופה שמאז חקיקת החוק, לביטולו בעצמה או לחקיקתו מחדש.
מן הראוי שהכנסת וחבריה יפעלו בעצמם ולא יותירו לבית המשפט העליון לפעול בדרך זו ולהוציא עבורם את הערמונים מהאש.