משרד הפנים: 94% מהפקידים ברשויות החייבים בהגשת הצהרת הון לא מילאו את חובתם במועד. התנועה למשילות ודמוקרטיה עתרה וכעת ממתינה גם לתשובות שופטים וקצינים במשטרה ובצה"ל

התנועה למשילות ודמוקרטיה עתרה לבית המשפט המחוזי בירושלים בדרישה לפרסם את שמות עובדי הרשויות המקומיות שלא הגישו הצהרת הון כפי שמחייב החוק שנכנס לתוקף בחודשים האחרונים ומחייב את השופטים והפקידים הבכירים בשירות הציבורי בהגשת הצהרת הון תקופתית.

התנועה למשילות ודמוקרטיה שהיתה מעורבת ביוזמת החוק בוחנת בימים אלו האם רשויות ועובדי הציבור פעלו על פיו. בבקשת חופש מידע שהוגשה לממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד הפנים התבקש המשרד לפרט מי הם העובדים שפעלו בניגוד לחוק וטרם מסרו הצהרת הון.

במשרד הפנים סירבו למסור את שמות העובדים וטענו כי הדבר עלול לפגוע בפרטיות העובדים. עם זאת כתבו כי רק 66 עובדים מתוך כ1,100 החיייבים בהגשת ההצהרה אכן מילאו את חובתם במועד. כלומר 6% בלבד, כשהיתר ביקשו הארכות או שלא ביקשו כלל ופעלו בניגוד לחוק.

בעתירה נאמר כי מאחר והחוק מחייב לנקוט הליך משמעתי נגד אותם עובדים שלא הגישו הצהרות במועד, אשר הינו פומבי מטבעו, הרי שטענת משרד הפנים לפרטיות אינה במקומה ועל בית המשפט להורות לפרסם את שמות הבכירים שלא עמדו בהוראות החוק להגשת הצהרת הון. על פי החוק, ההצהרות עצמן אינן מתפרסמות אלא מופקדות אצל הרשות.

בימים אלה ממתינה התנועה למשילות ודמוקרטיה לקבלת תשובות דומות לגבי שופטים, קצינים בכירים במשטרה ובצה"ל ושל פקידים בכירים בשירות הציבורי.

עו"ד זאב לב המייצג את התנועה אומר כי "חשוב שדווקא פקידים בכירים ושופטים יקפידו לקיים את הוראות החוק שנועד למנוע שחיתות. ככל שנצטרך לא נהסס לעתור לבתי המשפט לקבלת המידע שצריך להיות גלוי ופומבי".

בית המשפט ידון בעתירה ב1.2.18.

לקריאת העתירה (יעלה בהמשך)

לקריאת תשובת משרד הפנים (יעלה בהמשך)