בתשובה לעתירת התנועה למשילות ודמוקרטיה טוענת הפרקליטות כי "אין אינטרס ציבורי בחשיפת וועדת השתיים משום ששופטים אינם בלב השיח בניגוד לראש ממשלה"

לפני שנה פנתה התנועה למשילות ודמוקרטיה בבקשת חופש מידע לנשיאת בית המשפט העליון דאז מרים נאור, בדרישה לחשוף את הפרוטוקולים וההמלצות של ועדת השתיים, ועדה בה חברות שתי שופטות בדימוס ומסננות עבור נשיאת העליון מועמדים לשפיטה, למרות שמעמד הועדה לא קבוע בחוק או בכל דין אחר. לאחר שנאור סירבה למסירת המידע עתרה נגדה התנועה לבית המשפט המחוזי.

כעת, בתגובה לעתירה שנמסרה לבית המשפט, טוענת הפרקליטות בשם הנהלת בתי המשפט, כי אין חובה לשיטתה לפרסם את המידע מעבודתה של הועדה. ביחס לפסק הדין שפורסם באוגוסט האחרון וחייב את ראש הממשלה נתניהו למסור פרטים על שיחות טלפון שערך, טוענות הפרקליטות והנהלת בתי המשפט כי הדברים לא דומים, משום שראש הממשלה מצוי בלב השיח הציבורי ולכן חשיפת המידע לציבור היא חובה עבורו, אך שופטים אינם מצויים בלב השיח הציבורי ולכן אין חשיבות בחשיפת המידע.

בתשובה שהוגשה נכתב עוד ביחס לדרישה לחשוף את החומרים של הועדה המסננת מועמדים לשיפוט כי "אין מדובר בנושא המצוי תחת העין הציבורית כמו הקשר בין ראש הממשלה לעיתון ישראל היום, ודאי שאינו נושא לשיח ציבורי אינטנסיבי ומתמשך. לפיכך, אין האינטרס הציבורי בגילוי המידע מצדיק את הפגיעה בפרטיותם" טוענת הנהלת בתי המשפט יחד עם הפרקליטות.

בתנועה למשילות ודמוקרטיה דוחים בשתי ידיים את התשובה ואומרים שמופרך לטעון שלא קיים אינטרס ציבורי בחשיפת הנתונים שמחזיקים נשיאי העליון בשנים האחרונות באופן לא מוסדר וחשאי ובלי שום הסמכה בחוק או בתקנות.

עו"ד שמחה רוטמן המייצג את התנועה בעתירה אומר כי "עצם קיום ועדה חשאית שכזו לסינון מועמדים לשפיטה הוא תמוה וראוי לא להמשיך בו, אך כל עוד הוא מתקיים, אין כל הצדקה חוקית להסתיר את הפעולות הללו מעיני הציבור. סירובה של נשיאת העליון מרים נאור ושל הנשיאה החדשה אסתר חיות, לחשוף את המידע עומד בסתירה לעקרונות העומדים בבסיס חוק חופש המידע".

עו"ד זאב לב, המרכז את תחום חופש המידע בתנועה למשילות ודמוקרטיה אומר כי "צר מאד שדוקא בית המשפט העליון מוביל מדיניות של הסתרה מהציבור, בעוד הוא דורש מכל גורמי השלטון שקיפות וסטנדרטים של מנהל תקין". לדברי עו"ד לב הנהלת בתי המשפט מעלה טענות סותרות. "מצד אחד נטען כי על ועדת השתיים לא חל חופש המידע כי אין מדובר בועדה סטטוטורית, אך מאידך טוענים לחסיון סטטוטורי מתוקף הועדה לבחירת שופטים. נקווה שבית המשפט המחוזי יבהיר כי אין הנחת שקיפות ומנהל תקין גם לבית המשפט העליון" אומר לב.

בית המשפט המחוזי בירושלים ידון בעתירה בעוד חודש.

לקריאת תשובת המדינה לחצו כאן
לקריאת הפס"ד שחייב את ראש הממשלה בפרסום לחצו כאן