בנוסף, דורשת התנועה מבית המשפט להורות גם למנהל הכללי של משרד מבקר המדינה וליועץ המשפטי, לחשוף את יומניהם.

במקביל ליומנים, מתבקשים בכירי המשרד לפרסם את מועדי השיחות והפגישות שלהם עם עיתונאים.

לפני למעלה משלשה חודשים הגישה התנועה בקשה למשרד המבקר בהתאם לחוק חופש המידע, אך עד כה המבקר לא נענה לבקשה. לכן נאלצה התנועה להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים.

מנהל התנועה יהודה עמרני אומר כי "תמוה שדוקא משרד מבקר המדינה לא פועל על פי הכללים שנקבעו בחוק חופש המידע, ומונע מידע חשוב אודותיו מפני הציבור".

כזכור, שופטי בית המשפט העליון דרשו מהתנועה למשילות ודמוקרטיה למעלה מ18,000 שקלים בתמורה לחשיפת יומניהם. התנועה גייסה את הסכום מהציבור והעבירה אותו להנהלת בתי המשפט לשם הכנת יומני השופטים לפרסום.

לקריאת העתירה לחצו כאן