על רקע דיוני ועדת הפנים בהצעת החוק למעמד המשטרה בחקירות, עמדת התנועה למשילות ודמוקרטיה היא שההצעה מיותרת מכיוון שגם כיום, כאשר החוק אוסר הדלפות אין אכיפה כלפיו. 

חוק העונשין הקיים אוסר להדליף כל מידע מחקירה, והעובר על חוק זה דינו מאסר שלש שנים (סעיף 117 לחוק). לכן, אין כל צורך בחוק חדש שיאסור זאת ולכן ההצעה המונחת כיום על שולחן הכנסת מיותרת.

על פי לשון החוק "עובד הציבור שמסר, ללא סמכות כדין, ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו, לאדם שלא היה מוסמך לקבלה… דינו מאסר שלוש שנים". המשמעות היא שכבר כיום הדלפת פרטי חקירה, או אפילו המלצות המשטרה בסיום החקירה, לעיתונאים או כל גורם חיצוני מהווה למעשה עבירה פלילית.

​ ​משום מה רשויות החקירה והאכיפה נמנעות מלחקור עבירות מהסוג הזה, על אף שהן מתפרסמות בראש חוצות חדשות לבקרים ונוגעות בחקירות רגישות.

כל שנדרש הוא שמשטרת ישראל ופרקליטות המדינה יפעלו לאכיפת החוק ולהעמדה לדין של המדליפים, ולא יהפכו סעיף מפורש בחוק לאות מתה. את פרקליט המדינה המופיע בפני ועדת הפנים של הכנסת, ואת צמרת המשטרה ומשרד המשפטים יש לשאול מדוע לא נפתחות חקירות בעניין. ובכל אופן, חקיקה נוספת ומפורטת יותר לא תעלה ולא תוריד במצב הדברים הקיים.

חשוב להזכיר שגם היום אין למשטרה סמכות להמליץ על העמדה לדין, אלא רק להעביר את החומרים שאספה לגורמי התביעה.​