שופטי העליון חשפו את יומניהם לפי בקשת 'התנועה למשילות ודמוקרטיה' ששילמה על כך 18,000 ₪. לוח הפגישות מציב שאלות חוקיות על פעולת השופטים בועדה לבחירת שופטים. חיות מסרה כי נועדה עם עיתונאים אך היא ונאור לא מסרו את מועדי השיחות עם עיתונאים בטענה כי לא ניהלו רישום

התנועה למשילות ודמוקרטיה ביקשה משופטי בית המשפט העליון לפרסם את לוח הזמנים והיומנים שלהם מתחילת שנת 2016, זאת בהתאם לחוק חופש המידע. בהנהלת בתי המשפט השיבו כי נדרשות כ-600 שעות עבודה להכנת היומנים ודרשו על כך 18,000 ₪. הסכום החריג גוייס בתוך 48 שעות באמצעות קמפיין מימון המונים. בימים האחרונים מסרו השופטים את היומנים לידי התנועה.

ביומניהם של השופטים החברים בועדה לבחירת שופטים נאור, רובינשטיין וג'ובראן וביומנה של אסתר חיות שאינה חברת ועדה  מתועדות לא פחות מ-12 ישיבות של הארבעה המוגדרות כישיבות הכנה והתייעצות לקראת כינוס הועדה לבחירת שופטים הממנה מועמדים לבתי המשפט.

מצב שכזה מעורר בעיה חוקית שכן חוק בתי המשפט קובע כי על החברים בוועדה לבחירת שופטים לפעול שלא בשם הגוף ממנו הם מונו אלא בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. בסעיף 6 לחוק נכתב כי "חבר הועדה יצביע על פי שיקול דעתו, ולא יהיה מחויב להחלטות הגוף שמטעמו הוא חבר בועדה". משכך ישיבות ההכנה השיטתיות כפי שמופיעות ביומנים מעידות כי שלשת השופטים פעלו כבלוק אחד ובאופן מוסדי בצורה הנראית שנעשית בשם בית המשפט העליון. הישיבות שערכו הארבעה נרשמו לעיתים יום קודם כינוס הועדה לבחירת שופטים ובשבועות הסמוכים לישיבות המינוי. 

במסגרת בקשת התנועה למשילות נדרשו נשיאת העליון לשעבר מרים נאור והנשיאה הנוכחית אסתר חיות לפרסם בנוסף גם את מועדי הפגישות והשיחות שערכו עם עיתונאים. ואכן חיות נפגשה עם עיתונאים בשלשה תאריכים לאחר שתיאמה זאת עם הנשיאה נאור, אך לא מסרה מי הם העיתונאים. עיתוי הפגישות: לפני כינוס הועדה לבחירת שופטים וכן כשנודע ששרת המשפטים מתכוונת לשנות את שיטת הסניוריטי באמצעותה נבחרה נאור לבסוף לנשיאה.

הבקשה בעניין השיחות והמפגשים עם עיתונאים באה על רקע פסק הדין שניתן לפני כארבעה חודשים בו חייבו שופטי העליון את ראש הממשלה נתניהו לפרסם את מועדי השיחות שערך עם אנשי העיתון 'ישראל היום'. בפסק הדין נקבע כי השקיפות הציבורית באשר לקשרים ולאינטרסים של נושא משרה שלטונית אל מול גורמים פרטיים היא בעלת חשיבות לתקינות שלטונית, לטוהר המידות ברשויות השלטון, ולאמון הציבור ברשויות השלטון.

נאור וחיות עצמן לא שללו כי קיימו שיחות עם עיתונאים אלא שבניגוד לפסק הדין השופטות עצמן לא מסרו את מועדי השיחות הטלפוניות עם עיתונאים וטענו כי אינן מנהלות רישום שיחות.

בתנועה למשילות ודמוקרטיה מברכים על מסירת יומני השופטים ואומרים כי "זהו צעד ראשון לשקיפות הראויה גם בבית המשפט, שעד היום נמנע בעקביות מלהיחשף לאור השמש ולהחיל על עצמו את הסטנדרטים המתחייבים מרשות שלטונית".

היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה עו"ד שמחה רוטמן אומר בתגובה למידע שעולה מלוחות הזמנים כי "ישיבות ההכנה והתיאום בין השופטים החברים בוועדה לבחירת שופטים יחד עם הנשיאה העתידה, חיות, מעידים על כך שאין פלורליזם בבית המשפט העליון ששופטיו פועלים בתאום מלא וכאיש אחד". לדברי רוטמן "מציאות כזו מלמדת שנכון להוציא את השופטים מהליך המינוי ובכך להצטרף לשאר המדינות הדמוקרטיות בהן מינוי שופטים נעשה על ידי נבחרי הציבור בהליך פומבי ושקוף".

לקריאת הבקשה לחופש מידע לחצו כאן

לקריאת יומנה של חיות לחצו כאן

לקריאת יומנה של נאור לחצו כאן