התנועה למשילות ודמוקרטיה פנתה לשרת המשפטים בטענה כי יש חשש לפגמים שנפלו בהסכם עם מני נפתלי. שרת המשפטים העבירה את התלונה לנציב הביקורת על הפרקליטות

לפני 3 חודשים פנתה התנועה למשילות ודמוקרטיה לשרת המשפטים וליועץ המשפטי לממשלה בטענה כי הסכם אי ההפללה שחתמה הפרקליטות עם עובד מעון ראש הממשלה מני נפתלי נערך באופן המנוגד להנחיות היועץ המשפטי לממשלה המפרטות כיצד יש לערוך הסכם עד מדינה.

שרת המשפטים איילת שקד הודיעה במכתב ששיגרה לתנועה כי התלונה הועברה לטיפולם של הגורמים המקצועיים במשרד וצויין שהעתק המכתב נמסר לנציבות הביקורת על הפרקליטות. החוק קובע כי פניית שרת המשפטים לנציב תיחשב כתלונה רשמית שהוגשה לטיפולו של הנציב.

בין הטענות שהועלו במכתבה של התנועה למשילות ודמוקרטיה נטען כי הוא נעשה בעל פה למרות שהנחיית היועץ מחייבת חתימה בכתב. היועץ בהנחיותיו מחייב להבהיר לעד את התנאים המגבילים תחתם הוא נתון כמו למשל האיסור להתראיין לכלי תקשורת, אך נפתלי הצהיר בפני חוקריו שבכוונתו לפנות לכלי התקשורת. בנוסף, לא נכללו התנאים לפיהם אם הפר העד את התחייבותו המדינה רשאית להשתמש נגדו בראיות שהציג.

בתנועה למשילות ודמוקרטיה העוקבת אחר פעילות מערכות אכיפת החוק בשנים האחרונות מפרטים במכתב התלונה את מסכת הארועים שקדמה להסכם שנערך עם נפתלי לפני הבחירות האחרונות בפברואר 2013. מפורט כיצד היועץ המשפטי לממשלה דאז וינשטיין פנה למבקר המדינה ושאל האם קיימים אצלו חומרים בנושא מעונו של ראש הממשלה על אף שלמעלה מחצי שנה וינשטיין לא טרח לבקש זאת מלינדנשטראוס.

תוך שלשה ימים מפניית היועץ למבקר ופרסום העניין לכלי התקשורת, הגיע נפתלי ולאחר שבועיים בלבד זכה לחסינות מהפללה עצמית כשספק רב אם בוצעו הבדיקות הנדרשות על פי הנחיית היועץ לפני חתימה על הסכם עד מדינה, ולא זו בלבד אלא שניתנו לנפתלי תנאים של עד מדינה, ללא כל הסכם בכתב, בניגוד ברור להנחיית היועץ המשפטי לממשלה.

בתנועה מברכים על העברת התלונה לנציב הביקורת. עו"ד זאב לב אומר כי "ההתנהלות ומתן מעמד אי-הפללה לאדם, ללא הסכם ובניגוד להנחיות, מעוררת שאלות רבות. "אנחנו מברכים על כך שהפנייה זכתה לתשומת הלב והועברה לטיפולו של נציב התלונות על הפרקליטות. חשוב לבקר בצורה אפקטיבית גם את נושאי המשרה הבכירים במערכת אכיפת החוק. ודאי במקרה כזה עליו מרחפים המון סימני שאלה" מסר לב.

לקריאת מכתב הפרקליטות למני נפתלי לחצו כאן

לקריאת האישור על קבלת מכתב התנועה למשילות לחצו כאן

לקריאת התלונה לשרת המשפטים בנושא מני נפתלי לחצו כאן