נייר עמדה זה הוגש לועדת החוקה של הכנסת לקראת דיון בהצעת החוק למינוי סגן שר בסמכויות שר. מומלץ להתייחס להצעת החוק כפתרון ביניים לתיקון בעיה נקודתית שנוצרה בעקבות פסק בג"ץ, אולם מוצע לשקול פתרון כולל יותר להסדרת העילות והנסיבות המאפשרות התערבות שיפוטית בעבודת הממשלה ובדרכי המינוי בה, וכן בחידוד הנסיבות המאפשרות להביא סוגיות אלו בפני בית המשפט.

לקריאת נייר העמדה לחצו כאן