התנועה למשילות ודמוקרטיה הגישה היום (14.01.18) ערעור לבית המשפט העליון בדרישה לחייב את חשיפת חומרי ועדת השתיים המסננת מועמדים לשפיטה. המחוזי דחה את העתירה והדרישה לשקיפות עוברת כעת לעליון.

בשנים האחרונות מפעילים נשיאי בית המשפט העליון ועדה שאינה קבועה בחוק ומטרתה לסנן עבורם מועמדים לשפיטה המעוניינים להתקדם מבתי משפט השלום אל בתי המשפט המחוזיים. לאחר שבקשות חופש המידע שהגישה נתקלו בסירוב, עתרה התנועה למשילות ודמוקרטיה בדרישה לחשוף את עבודת הועדה, אך השופט ארנון דראל מבית המשפט המחוזי בירושלים דחה את העתירה ובתנועה הגישו היום ערעור לבית המשפט העליון.

בערעור נטען כי חומרי הועדה לסינון שופטים מחוייבים בפרסום מתוקף חוק חופש המידע וכן מטעמי סבירות לפיהם נכון להחיל על חומרים כאלה גם בלי חוק חופש המידע.

לאורך השנים פעלה "ועדת השתיים" בלי ידיעת הציבור ולאחר שנודע על קיומה של הועדה, פנתה התנועה למשילות ודמוקרטיה בבקשה על פי חוק חופש המידע לנשיאת העליון בדרישה לחשוף את הפרוטוקולים וההמלצות של הועדה. הנשיאה סירבה, והתנועה הגישה נגדה עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים.

בפסק הדין דחה השופט ארנון דראל את הדרישה לשקיפות ועדת השתיים הפנימית וכותב כי אין לראות בעבודת הועדה ככזו שחייבת בחשיפת המידע על פי חוק חופש המידע. השופט כותב בפסק הדין: "עמדתי היא כי לא ניתן למסור את המידע המבוקש מכוח הוראותיו של חוק חופש המידע.. איני סבור כי ניתן לשייך את המידע המבוקש להנהלת בתי המשפט, בכובעה כמעסיקה של השופטים המבקשים להתקדם… וזאת אף אם התיוק הפיזי של חוות הדעת נעשה במשכנה של הנהלת בתי המשפט ולא במשכנה של נשיאת בית המשפט העליון. נקודת המבט היא מהותית ולא טכנית" נכתב בפסק הדין.

עם הגשת הערעור מקווים בתנועה למשילות ודמוקרטיה כי בית המשפט העליון יתמודד באופן הגון עם הטענות על אף שהן נוגעות לנשיאת בית המשפט העליון שמפעילה את ועדות השתיים.

 לאחר פסק הדין של בית המשפט המחוזי אמר היועץ המשפטי של התנועה עו"ד שמחה רוטמן כי "למרות שדחיית העתירה בעייתית, עצם הגשת העתירה חשף מידע רב ומשמעותי על אופן עבודת הוועדה. כך התברר למשל שחברות הוועדה "ממליצות" לשופטים מכהנים ללכת להשתלמויות ומבקרות את פסקי הדין שלהם. בדיון טענו שהתנהלות זו מראה שמדובר בוועדה המשמשת כלי בידי נשיאת העליון לניהול המערכת, הרבה מעבר למתן חוות דעת לחברת הוועדה לבחירת שופטים על מועמד זה או אחר".

רוטמן הוסיף כי "לצערנו, למרות שהעובדות אינן שנויות במחלוקת, בחר בית המשפט לקבוע שחוק חופש המידע לא חל על הגוף הזה. ספק אם הקמת גוף חצי פורמלי הייתה מסייעת לגורמי שלטון אחרים להתחמק מהוראות חוק חופש המידע וספק אם בית המשפט היה מכבד הסדר שכזה" אומר עו"ד רוטמן שייצג את התנועה בעתירה".

לקריאת הערעור לחצו כאן