"מודל ההתגברות הבריטי הוא הפתרון האידאלי"

כבר בשנת 2007 חתמו עשרות חברי כנסת מהאופוזיציה והקואליציה על הצעת חוק שמגבילה את בג"ץ בפסילת חוקים. על ההצעה חתמו בין היתר חברי הכנסת צחי הנגבי, גלעד ארדן, יואל חסון, משה גפני, זאב אלקין, רוברט אילטוב, ניסן סלומינסקי, אורי אריאל ודוד אזולאי.

לפי ההצעה, רק הכנסת רשאית לשנות חוק, לבטלו או להגביל את תוקפו ובית המשפט יוכל להמליץ על פסילה. בדברי ההסבר נכתב כי "אין בהצעת חוק זו משום פגיעה במערכת בתי המשפט. מטרתה שימור ערכי הדמוקרטיה ושמירה על המינהל התקין במדינה. כפי שנאמר בסעיף 1 לחוק-יסוד: הכנסת, "הכנסת היא בית הנבחרים של המדינה". מכיוון שכך, לחברי הכנסת, המייצגים את העם, ורק להם, הרשות לחוקק, לשנות או לבטל חוק."

עו"ד שמחה רוטמן, היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה אומר כי הכנסת צריכה לאשר בהקדם מודל שיבסס את עליונותן של הכרעות הציבור באמצעות נבחריו. לדבריו "יש לאמץ את המודל הבריטי בו בית המשפט יכול להצביע על קשיים חוקתיים בחוקי הכנסת, אולם המילה האחרונה נשמרת תמיד ביד נבחרי הציבור דהיינו ברשות המחוקקת, היא הכנסת. גם התגברות במודל הקנדי לפיה מוסמך בית המשפט לפסול אך המחוקק יכול להתגבר מראש או בדיעבד על פסילה שכזו משמר את עקרון הדמוקרטי לפיו החקיקה היא בידי נציג הריבון הוא העם".

רוטמן דוחה את הביקורת שמושמעת נגד הצעות אלו לפיה שינויים בסמכויות בג"ץ יפגעו בדמוקרטיה הישראלית, ואומר: "באף מדינה דמוקרטית לא קיים מודל הדומה לבג"ץ הישראלי באופן המינוי, בסמכויות הרחבות ובהיעדר הדרישה לזכות עמידה ועל כן, שינוי לא יפגע בדמוקרטיה לא יפגע בדמוקרטיה אלא יחזק אותה".

בתנועה למשילות ודמוקרטיה קוראים לשרים ולחברי הכנסת מכל המפלגות, להירתם במהירות האפשרית להעברת תיקון לחוק יסוד: השפיטה שיבהיר כי סמכות החקיקה נמצאת בידי הכנסת.