אנחנו מצרים על כך שבית המשפט העליון התעלם מהפגמים שנפלו בפעולותיהם של היועמ"ש הקודם והנוכחי, ובחר שלא לבטל את ההחלטה לסגור את התלונה שהוגשה נגד בכירות משרד המשפטים, למרות שהתקבלה בניגוד עניינים אישי ומוסדי של היועץ.

* * *

שני היועצים המשפטיים לממשלה סגרו את התיק נגד בכירות במשרדם שניסו לשדל את מנהל המכון לרפואה משפטית לשנות את עדותו שמסר לבית המשפט. 

הגשנו תלונה במשטרה, אך לאחר התמהמהות , גרירת רגליים וסגירת התיק על ידי היועץ למרות שמדובר בעובדות שלו, עתרנו לבג"ץ ודרשנו שתיפתח בדיקה עצמאית ובלתי תלויה.

היום (ג) בג"ץ דחה את העתירה שלנו וסירב להתערב בהחלטת היועץ שלא לחקור את הפרשה. השופטים אף הביאו את החלטת ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין שהכריעה בתלונה שהגשנו כי נפל פגם אתי בהתנהלות הצמרת המשפטית.

* *

חשוב להדגיש שהיועץ המשפטי לממשלה ניסה למנוע את החלטת וועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, ובתחילה אף הורה לעובדות משרדו שלא להגיב לתלונה שהוגשה.

דווקא בשל כך, יש לברך על כך שבית המשפט העליון סמך את ידו על החלטת וועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, והשופט מלצר אף ציטט ממנה בהרחבה והזכיר שגם כאשר עוסקים בעובדי מדינה ובפרקליטות "יש לדעת: בתצהיר – כמו בעדות – יש להצהיר את האמת, את כל האמת ואך ורק את האמת".

* *
ההתייחסות הסלחנית של בית המשפט להליך הפגום ולניגודי העניינים האישיים והמוסדיים כאשר עוסקים בבכירי הממסד המשפטי, מטרידה מאד.

בעוד שנבחרי ציבור ועובדי מדינה "רגילים" נבדקים בשבע עיניים וכל ניגוד עניינים או חריגה מהנהלים זוכה לביקורת חריפה ולעתים גם להליכים פליליים, הרי שכאשר מדובר בשופטים או באנשיו של היועץ המשפטי לממשלה, ננקטת גישת "בית הלל" ובית המשפט מתעלם מכל הפגמים וקובע ש"חזקה על היועץ המשפטי לממשלה כי יפעיל שיקול דעת ענייני ומקצועי".

אנו בהתנועה למשילות ודמוקרטיה נמשיך לדרוש שקיפות ואחריותיות ממערכת המשפט, ונפעל בכל הדרכים כדי שהסטנדרטים שהמערכת המשפטית דורשת מכל עובד ציבור ונבחר ציבור, יחולו גם על פרקליטים, יועצים משפטיים ושופטים.