הנשיאה חיות החליטה: שופט לא יוכל לבחור את ההרכב לעתירה בה הוא מטפל. הגורם לשינוי בנוהל: פניית התנועה למשילות ודמוקרטיה שהציפה את בעיית קביעת ההרכבים

בשנתיים האחרונות פנתה התנועה למשילות ודמוקרטיה לנשיאת העליון ולהנהלת בתי המשפט והציפה את בעיית קביעת ההרכבים בבג"ץ. במענה שקיבלה התנועה לפנייתה התגלה כי השופטים בוחרים בעצמם את חבריהם להרכב וכך למעשה הם משפיעים על גורל העתירה. שופט שהיה מקבל לידיו עתירה, וסבור שיש לדחות אותה על הסף, היה מאתר שני שופטים נוספים שהוא יודע שיחשבו כמותו ויחד היו יכולים לדחות את העתירה על הסף בלי לקיים דיון.

לאחרונה נודע כי נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות החליטה בעקבות פניות התנועה לשנות את הנוהל ומעתה, שופט המקבל לידיו עתירה כשופט תורן, לא יוכל לבחור את מי לצרף להרכב, אלא השופטים המופיעים ברשימת התורנות הם השופטים שיצטרפו להרכב. הנוהל החדש נחשף אתמול במסגרת תשובה לשאילתא שקיבל ח"כ סמוטריץ' מלשכת שרת המשפטים.

על פי הנוהל החדש "שופט תורן הסבור כי יש לדחות על הסף עתירה שהועברה לטיפולו בתורנות יפיץ את טיוטת פסק-דינו באופן הבא: אם השופט משמש כשופט תורן השופטים הנוספים בהרכב יהיו שני השופטים התורנים הצפויים לשמש כשופטים תורנים אחריו… אם השופט אינו משמש כשופט תורן… השופטים הנוספים בהרכב יהיו השופט המשמש כתורן והשופט שצפוי לשמש תורן אחריו".

בתנועה למשילות ודמוקרטיה מביעים סיפוק על שינוי הנוהל בעקבות פניית התנועה אך אומרים כי אין בכך די. "השינוי שנעשה בעקבות פנייתנו מעודד, למרות שהוא מעלה תמיהות על כך שבמשך שנים רבות התנהל בית המשפט העליון באופן פגום ולא חוקי" נמסר מהתנועה.

היועץ המשפטי של התנועה עו"ד שמחה רוטמן אומר כי שינוי הנוהל הוא "צעד קטן לשינוי המצב. יחד עם זאת, יש עוד שינויים מבניים רבים שעל בית המשפט העליון לבצע, בייחוד בעניין קביעת והחלפת ההרכבים" דברי רוטמן.

בתנועה למשילות הוסיפו כי "כיום ההרכבים בבג"ץ נקבעים כביכול באופן "אקראי" אך למעשה מתקבלות החלטות על ידי גורמים עלומים בהנהלת בתי המשפט ללא כל נוהל מסודר. דרך פעולה זו אינה תקינה, ולא הייתה מתאפשרת בשום גוף שלטוני אחר".

לקריאת הנוהל לחצו כאן