פורסמה חוות הדעת המלאה: אדרי לא נשאל בפוליגרף על טענות רפי רותם

מסיבה לא ברורה ועל אף דרישות הועדה, הפוליגרף שעבר אדרי לא עסק בשאלות הנוגעות לפרשת רות דוד. כך עולה מחוות הדעת שפורסמה לבקשת התנועה למשילות ודמוקרטיה

לחוות הדעת המלאה: https://goo.gl/DTpjuv

השר גלעד ארדן וחברי ועדת גולדברג נענו לבקשת התנועה למשילות ודמוקרטיה ופרסמו את חוות הדעת המלאה בעניין בחינת מועמדותו של ניצב צ'יקו אדרי לתפקיד מפכ"ל המשטרה.

מחוות הדעת עולה כי חברי הועדה ביקשו לערוך בדיקת פוליגרף לאדרי בין היתר בשל הטענות מצד רפי רותם על טיפול פסול של אדרי בפרשת רות דוד, אך מסיבה לא ברורה שאלות אלו כלל לא נשאלו במסגרת הפוליגרף. נכתב כי "עורכת הפוליגרף ראתה מבחינתה קושי מקצועי בניסוחן של שאלות שהוצעו על ידי חברי הוועדה ואשר אותן תשאל את המועמד בעת הבדיקה, והנוגעות לחילוקי דעות עובדתיים באחת מן ההשגות שהגיעו מן הציבור לוועדה על ידי מר רפי רותם".

עוד מתגלה כי שיטת בדיקת הפוליגרף נעשתה בצורה מקילה. "נתברר לנו, כי שיטת הבדיקה הזאת מקלה לעומת זאת שנעשית כנהוג במשטרת ישראל כפי שכתבנו כי אותה יעבור המועמד".

בתנועה למשילות ודמוקרטיה מברכים על כך שבעקבות פניית התנועה פורסמה חוות הדעת המלאה לציבור, "משום שאור השמש הוא המחטא הטוב ביותר".

היועץ המשפטי של התנועה עו"ד שמחה רוטמן אומר כי "הנתונים העולים מחוות הדעת מטרידים, ונראה שתלונתו של רפי רותם העוסקת בקשרים בין המועמד למפכ"ל לבין פרשת רות דוד הטרידו את חברי הוועדה, ולמרות בקשתם לבדוק סוגיה זו בפוליגרף, נערכה בדיקה מקלה ושאלות אלה לא נשאלו. אנו סמוכים ובטוחים שכעת משפורסמה חוות הדעת המלאה, ייבדקו כל הסוגיות העולות ממנה וחברי הממשלה יתנו עליהן את דעתם" אומר רוטמן.