זילבר קבעה שאחת מחברי המל"ג נגועה בניגוד עניינים משום שהיא מרצה באונ' אריאל, התנועה למשילות ודמוקרטיה חושפת כי זילבר עצמה מרצה בשכר באונ' תל אביב שהיא המתנגדת הבולטת לפתיחת הפקולטה באריאל.

לחצו: מכתב התלונה ששלחה התנועה ליועמ"ש

לאחרונה קבעה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה כי יש לפסול את החלטת המועצה להשכלה גבוהה שאישרה את הקמת הפקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל בשומרון.

זילבר טענה במכתב שהוציאה כי אחת מחברות המל"ג שדנו בנושא, הד"ר רבקה ודמני היתה מצויה בניגוד עניינים משום שהיא התקשרה עם אוניברסיטת אריאל כדי להתקבל לעבוד שם כמרצה.

על אף שולדמני הפסיקה מיוזמתה את חברותה בועדת המל"ג בנוגע להקמת הפקולטה ועל אף שההצבעה שולדמני כלל לא היתה שותפה להצבעה שאישרה את המהלך, זילבר טענה כי קיים ניגוד עניינים שמחייב את ביטול ההחלטה.

אלא שהתנועה למשילות ודמוקרטיה חושפת כי דינה זילבר עצמה נגועה בניגוד עניינים חמור יותר בדיוק באותו עניין. בשנים האחרונות זילבר חברת סגל באוניברסיטת תל אביב ומרצה שם בשכר. אוניברסיטת תל אביב היתה מהמתנגדות הבולטות לפתיחת הפקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל, כנראה משום שבין היתר גם לה פקולטה לרפואה.

כך למעשה עו"ד זילבר שנגועה בניגוד עניינים חמור יותר מהד"ר רבקה ולדמני, החליטה לבטל את אישור הפקולטה לרפואה באריאל.

התנועה למשילות ודמוקרטיה פנתה בתלונה ליועץ המשפטי לממשלה וקראה לו לבטל את החלטת זילבר. במכתב הזכיר עו"ד זאב לב את קביעתה של זילבר בנוגע לטענות שעלו נגד ניצב רוני ריטמן לפיהן היה במצב של ניגוד עניינים כשעסק בחקירות נתניהו. עו"ד זאב לב כותב ליועץ כי "ביד אחת נדחית טענה בדבר ניגוד עניינים של ניצב בדימוס ריטמן, בטענה כי הוא "לא היה הגורם המרכזי שעסק בחקירות", וזאת בשעה שהיה המפקד הממונה על היחידה החוקרת, ואילו ביד השנייה נכתבת הנחיה המבקשת לבטל החלטה כאשר הד"ר ודמני הינה רק אחת מתוך 7 חברי ועדה, ללא כל יכולת השפעה יוצאת דופן, וכאשר קולה אף לא היה הקול המכריע בהצבעה.

עו"ד לב אומר כי "העובדה שהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה חוסמת הקמת פקולטה חדשה מטעמים של ניגוד עניינים כשהיא עצמה נמצאת בניגוד עניינים חמור יותר, מציפה שוב את השאלה מי ישמור על שומרי הסף?"