מתגייסים כדי לחשוף את הליך סינון השופטים! בפעמים הקודמות – הציבור התגייס וחשף את יומני השופטים. בזכות זה חשפנו התנהלות בניגוד להוראות החוק מצד שופטי העליון במסגרת הועדה למינוי שופטים, וממצאים מהיומנים התגלגלו גם לתחקירים שפורסמו על שופטת בית המשפט העליון ונוספים.
– – –
כעת, לאחר התפוצצות פרשת השחיתות הקשורה למינוי השופטים ואפי נווה, בחרנו לא לוותר ולדרוש שקיפות מועדת השתיים (ועדה חשאית המסננת מועמדים לשפיטה).
 
אפילו שופטי העליון הסכימו לטענה שלנו כי חוק חופש המידע חל, אך בחרו לא למסור את הנתונים והעדיפו להסתיר את הקריטריונים והפרוקטוקולים של הליך סינון השופטים רק בגלל שמדובר בשופטים(!!) או כלשון פסק הדין: "בשל אופיה המיוחד של הועדה למינוי שופטים".
 
– – –
הפעם גם השופטים כבר יודעים שהסתרה מובילה לשחיתות, ושקיפות מובילה למנהל תקין וטוהר מידות.
את הסכום הקודם גייסנו בעזרתכם, והוא מצטרף לסכום הנדרש כאן.
 
חסרים לנו 12,000 ש"ח כדי שנוכל לממן את דרישת השקיפות מבית המשפט העליון. תנו יד לשקיפות במערכת המשפט! https://goo.gl/w8BU6T
(התרומה מוכרת לצרכי מס).
 
צריכים אתכם איתנו,
התנועה למשילות ודמוקרטיה
משמעות סכום הערבון היא הפקדה שדורש בית המשפט למקרה שפסק הדין יטיל הוצאות על המערער והסכום יעמוד כבטחון. אם אין צו להוצאות הסכום יחזור אלינו ואנו מייעדים אותו להמשך פעולות התנועה להגברת השקיפות והמנהל התקין במערכת המשפט. בשל לוח הזמנים של מזכירות בית המשפט הפקדנו לבינתיים את הסכום ובמקביל אנו מבקשים ממזכירות בית המשפט הפחתה.