כבר בעת חקיקת החוק הזהירה התנועה כי הוא לא ריאלי ואכן אף ממשלה לא הצליחה לעמוד בו מאז. "כדי למנוע את הפגיעה בעבודת הכנסת יש לקדם חוק נורבגי מלא ופעולות נוספות"

לקריאת נייר העמדה

בנייר עמדה שהגישה התנועה כתגובה לתזכיר החוק לביטול הגבלת מספר השרים, היא קוראת לשרי הממשלה ולחברי הכנסת לתמוך בשינוי המוצע, ומציינת כי מאז שחוקק החוק הוא לא ייושם בפועל משום שלמרות המטרה החשובה, הוא בלתי אפשרי.

בתנועה מדגישים כי כבר בעת חקיקת התיקון המקורי בשנת 2014 היא הבהירה בדיוני הועדה בעת הליך החקיקה כי לא נכון לקבוע מגבלה כזו וכי קביעת סד מצומצם ולא ריאלי של שרים וסגני שרים, ובייחוד כשמדובר בסד שהממשלה שכיהנה באותה עת לא יכלה לעמוד בו, והחילה את ההוראות רק לגבי הממשלה שתקום לאחריה, הינה צעד הצהרתי ללא תוחלת שלא יעמוד במבחן הזמן.

בנייר העמדה נכתב כי "עיננו הרואות כי עיגון בחוק יסוד של הנורמה, (הראויה כשלעצמה) של צמצום מספר השרים לא עומד במבחן המציאות, ובכל סיטואציה של הקמת ממשלה, מוצע לשנות את חוק היסוד בהתאם לצרכים הקואליציונים".

לכן אומרים עו"ד שמחה רוטמן ויהודה עמרני כי השילוב של קביעת סטנדרט נוקשה ביותר, שלא היה ריאלי זה למעלה מ-40 שנה, הבטיחה באופן כמעט וודאי כי החוק ישונה בהזדמנות הראשונה ובהקדם האפשרי.

לכן ממליצה התנועה למשילות ודמוקרטיה לבטל את תיקון מס' 3 לחוק יסוד לממשלה שמשמעותו ביטול ההגבלה על מספר שרים וסגני שרים ולא רק כהוראת שעה.

לבסוף לעמדת התנועה "כדי למנוע את הנזק והפגיעה שבעבודת הכנסת מצמצום מספר חברי הכנסת הפנויים לעבודה פרלמנטרית, מוצע לקדם הסדרים כדוגמת "החוק הנורבגי" והסדרים אחרים שימנעו או יצמצמו את הפגיעה בעבודת הכנסת".