התנועה למשילות ודמוקרטיה בועדת הבחירות המרכזית: אין למנוע הצבת מצלמות. טוהר הבחירות הוא השגת תוצאות אמת

לקריאת נייר העמדה שהוגש לועדת הבחירות

בעתירה שהגישו ארגונים נגד מפלגת הליכוד הם דורשים מועדת הבחירות המרכזית ומיו"ר הועדה השופט חנן מלצר לאסור על הכנסת מצלמות לקלפיות . התנועה למשילות ודמוקרטיה תופיע מחר בפני הועדה ותטען כי "אין למנוע מנציגי המפלגות השונות לתעד את המתרחש בשולחן מזכירות הקלפי על ידי הצבת מצלמות". בתנועה מדגישים כי "אין לאפשר כל תעוד של הנעשה מאחורי הפרגוד".

בנייר העמדה שפרסמה התנועה נכתב כי "טוהר הבחירות לא נוגע רק לדרכים המינהליים והפרוצדורליים של קמפיינים, אסדרת דרכי תעמולה, מימון מפלגות, דרכי תרומה לרשימות וכדומה. כל אלה באים לשרת את המטרה לפיה התוצאות שיתקבלו בסוף יום הבחירות יהיו תוצאות אמת שישקפו את כלל הפתקים שבחרו אזרחי ישראל בקלפי מתוך רצון חופשי. כשמדברים על טוהר בחירות – יש לראות בזה את המטרה". עוד נאמר כי "הצבת מצלמות מצמצמת בהכרח את האפשרות למעשי מרמה בקלפיות".

הוסבר גם כי תעוד שכזה ירתיע עבריינים ויאפשר לנקוט נגדם צעדים. "גם אי סדרים אחרים יכולים להיחסך ולתרום להתנהלות תקינה בייחוד בתהליך ספירת הקולות וסיכומם" נאמר.

התנועה למשילות דוחה לחלוטין את הטענה כי הצבת מצלמות בקלפיות במגזר הערבי תרתיע מצביעים מלהגיע לקלפי משום שיבולע להם בסביבתם על כך שמשתפים פעולה עם הליך הבחירות במדינה.

התנועה מציינת כי לא עלה ולו מקרה אחד בו מישהו נפגע בצורה כזו או אחרת כתוצאה מתעוד. "כך שהטיעונים הללו הנאמרים ונכתבים בטונים גבוהים, בינתיים מוחזקים כמגדלים הפורחים באוויר".

עוד נכתב בנייר שהוגש לועדת הבחירות כי הטענה לפיה תעוד מצלמות ירתיע מצביעים שיעדיפו לא ללכת לקלפי אינו עובד רק לכיוון אחד: "התופעה החמורה של זיופים בקלפיות גורמת לאזרחים לוותר על מימוש זכותם הדמוקרטית, מכיוון שהצבעתם נעשית פחות חשובה בשעה שבקלפי אחרת אנשים מטעם סופרים קולות כאוות עמדותיהם בלי דין ובלי דיין. תופעה של זיוף בהצבעה מרתיעה אזרחים ישרי דרך הסבורים במידה לא מבוטלת של צדק שבכל מצב הטירחה שלהם בהצבעה נטמעת בדרך של רמאות ומאמציהם באים לריק".

התנועה אף קוראת לועדת הבחירות לבצע פעולות יזומות בעניין הזיופים: "מצופה כי גם ועדה זו תתרום את חלקה יותר ותוביל את גורמי האכיפה והרשויות בנושא. נכון שהרשויות יפנו מאמצים בשיעור שאינו פחות מחומרת המעשים וההשלכה האדירה שלהם".

לסיכום כותב מנהל הפעילות של התנועה יהודה עמרני כי "חוק הבחירות לכנסת וכל דין אחר לא מונע פעולה כמו הצבת מצלמות באזור שולחן מזכירות הקלפי ובעת ספירת הקולות וחיתום הפרוטוקול". עמרני מדגיש כי אין מקום לצילום ההצבעה עצמה: "אין מקום לתעוד של הנעשה בארבע אמותיו של האזרח הניגש לקלפי מאחורי הפרגוד. צילום ותעוד במרחב הזה מנוגד לחוק והוא כמובן אסור".