חוק למינוי יועצים משפטיים במשרת אמון

נייר עמדה זה הוגש לועדת החוקה של הכנסת הדנה בחוק שיזמה התנועה יחד עם ח"כ אמיר אוחנה (הליכוד): הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון – מינוי יועצים משפטיים של משרדים), התשע"ז-2017, המבקשת לקבוע כי יועצים משפטיים ימונו על ידי השר, כשם שמנכ"ל המשרד ממונה על ידו. אופן מינוי שכזה, דומה למקובל במרבית מדינות העולם, שבהן שרי הממשלה אינם כבולים להוראות היועץ המשפטי של משרדם, יכולים לבחור עבור עצמם ייעוץ משפטי חיצוני, והאחריות על הייעוץ המשפטי נמצאת בידי נבחר ציבור

מינוי סגן שר בסמכויות שר

עמדה זו הוגשה לועדת החוקה של הכנסת לקראת דיון בהצעת החוק למינוי סגן שר בסמכויות שר. מומלץ להתייחס להצעת החוק כפתרון ביניים לתיקון בעיה נקודתית שנוצרה בעקבות פסק בג"ץ, אולם מוצע לשקול פתרון כולל יותר להסדרת העילות והנסיבות המאפשרות התערבות שיפוטית בעבודת הממשלה ובדרכי המינוי בה, וכן בחידוד הנסיבות המאפשרות להביא סוגיות אלו בפני בית המשפט

הכנסת רשאית להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת המימון הזר

בתגובה לחוות דעתו של היועץ המשפטי לכנסת עו"ד אייל ינון כי הכנסת לא יכולה להקים ועדת חקירה פרלמנרטית, הגישה התנועה למשילות ודמוקרטיה חוות דעת משפטית שסותרת את כל טענותיו של ינון וקובעת כי ודאי שהכנסת רשאית להקים ועדה שכזו.

על שיטת מינוי נשיא לבית המשפט העליון - הסניוריטי

נייר העמדה שסקר את יתרונות וחסרונות שיטת הסניוריטי הוגש לועדת החוקה של הכנסת לקראת הדיון הציבורי שקיימה הועדה בהשתתפות שרת המשפטים ונשיאת בית המשפט העליון מרים נאור. הנייר סוקר את השיטה, את המצב הנוהג בעולם ומציע מודל לבחירת נשיא לבית המשפט העליון. הנייר הוצג בדיון הועדה שנערך ביום 9.7.17

התנגדות להצעת חוק המרחיבה את עבירת הפרת אמונים

התנועה למשילות ודמוקרטיה פנתה לשרים וקראה להם להתנגד להצעת חוק המבקשת להרחיב את הגדרות ניגוד העניינים והפרת אמונים. נייר העמדה: "פגיעה קשה בכל שדרות השלטון"

מינוי תובע חיצוני לפרשת פורמן-רזניק

התנועה למשילות ודמוקרטיה דורשת למנות תובע עצמאי כדי להגיע לחקר האמת בפרשת פורמן-רזניק

מי בודק את המינויים שבאחריות היועמ"ש?

נייר עמדה חדש שהפיקה התנועה למשילות ודמוקרטיה עוסק בהליכי הבדיקה של מינויים בכירים במשרדי הממשלה, ומעלה כי היועמ"ש והמינויים הכפופים לו אינם עומדים לבדיקה בלתי תלויה. יו"ר ועדת חוקה: אפעל לקיים דיון בנושא

בג"ץ פוסל את חוק המסתננים

תמצית נייר עמדה זה הוגש לחברי ועדת הפנים של הכנסת לקראת דיון הועדה בנושא פסילת בג"ץ את "חוק המסתננים" ביום שלישי 17.9.13 י"ג תשרי תשע"ד. ספטמבר 2013

חוק המשילות

נייר עמדה על "חוק המשילות" הוגש והוצג בפני חברי ועדת החוקה של הכנסת במהלך הדיון שהתקיים ביום 30.9.13 התנועה מתנגדת להעלאת אחזו החסימה באופן דרסטי כמתוכנן ומתנגדת להצבעת אי-אמון קונסטרוקטיבית. ספטמבר 2013

בניגוד לכוונת המחוקק – בג"ץ המכריע הסופי בעניין פסילת מפלגות ומועמדים

בעשורים האחרונים תיקנה הכנסת בחקיקה את ההגדרות לשם פסילת מועמדים ורשימות לכנסת אך למרות שהכוונה היתה ברורה, שופטי בג"ץ פסקו בניגוד לחוק הכתוב. ספטמבר 2013

ניגוד עניינים מובנה בבדיקת היועמ"ש את המינויים הממשלתיים

נייר העמדה העוסק בהליכי הבדיקה של מינויים בכירים במשרדי הממשלה, מעלה כי היועמ"ש והמינויים הכפופים לו אינם עומדים לבדיקה בלתי תלויה. למעשה היועמ"ש הוא גם הגורם הממנה וגם הגורם המפקח על הליך המינוי. יו"ר ועדת חוקה: אפעל לקיים דיון בנושא

שימוע פרלמנטרי ומעקב יישום חוקים והחלטות ממשלה – מסמך המלצות

דף עמדה זה נועד להציג בקצרה עיקרי ההמלצות של התנועה למשילות ודמוקרטיה לתיקונים נקודתיים ביחסי הכנסת והממשלה. דף זה מתמקד בשימוע ובמעקב אחר יישום חוקים והחלטות ממשלה. הוצג בפני ועדת הכנסת ביום 16.2.16

ועדת החוקה: למנות תובע חיצוני לפרשת פורמן-רזניק

במסגרת הפרשה ניסתה הפרקליטות בהובלת פרקליט המדינה שי ניצן לשבש את כניסתה לעבודה של הד"ר מאיה פורמן רזניק למרות שזכתה במשרה כדין. דו"ח הביקורת על הפרקליטות שהוציאה הנציבה גרסטל במסגרת פרשה זו העלה כי בכירים בפרקליטות ובמשרד המשפטים בהם שתי משנות ליועמ"ש ניסו להניא את מנהל המכון לרפואה משפטית הד"ר חן קוגל, לשנות את עדותו שנמסרה בתצהיר חתום.

הסדרת מעמד נציבות הביקורת על הפרקליטות בחוק

נייר העמדה של התנועה למשילות ודמוקרטיה הוגש לועדה לביקורת המדינה לקראת הדיון ב20.1.16 בנושא הסדרת נציבות הביקורת על הפרקליטות ומייצגי המדינה בערכאות בחקיקה.
לעמדת התנועה יש לאמץ מסקנות רבות מדו"ח גולדברג ולשמור על הגנת הפרקליטים אך פיצול הביקורת המערכתית לביקורת נפרדת, תעקר את הנציבות והביקורת מתוכן.

נייר עמדה התנגדות להצעת חוק המרחיבה את עבירת הפרת אמונים

ח"כ מיקי רוזנטל הגיש הצעת חוק שמבקשת לחדד את ההגדרה ולהרחיב אותה באופן ניכר. נייר העמדה של התנועה מעלה כי ההצעה עלולה לפגוע באופן אנוש בתפקוד השלטון במדינת ישראל, ולהוביל לסרבול בכל תהליכי קבלת ההחלטות בכל שדרות השלטון. התנועה קראה לועדת שרים לחקיקה להתנגד להצעה

חוק נציבות ביקורת על מערך התביעה וייצוג המדינה בערכאות

לקראת הדיון בועדת השרים לחקיקה על חוק לנציבות ביקורת על הפרקליטות של ח"כ ציפי לבני, שיגרה התנועה למשילות ודמוקרטיה נייר עמדה לשרים בו היא קוראת להם לתמוך בהצעת החוק של ח"כ ציפי לבני. נטען כי יש צורך לתקן את הסעיף המתייחס לדרכי המינוי. הנייר קובע עוד כי נכון לבצע שורת שינויים נוספים לחוק בהליכי החקיקה הבאים.

התערבות בהליכי חקיקה, הפרדת עקרון, הפרדת רשויות וחובת נאמנות

ועדת החוקה של הכנסת דנה ביום ה14 באוקטובר 2015 בהצעת החוק להסדרת פעילות החטיבה להתיישבות. התנועה השתתפה בדיון והגישה נייר עמדה. עמדת התנועה היא התנהלות ראויה של היועצים המשפטיים והגב' זילבר שהפרה את נאמנותה לממשלה. לתנועה לא הייתה התייחסות למהות החוק אלא לדרך התנהלות קידומו הכנסת בלי הפרעת פקידים.

החוק הנורווגי

וועדת החוקה של הכנסת דנה בהכנת "החוק הנורווגי" לאישורו בכנסת (25.07.15). החוק יאפשר לחלק משרי הממשלה וסגני השרים להתפטר מחברותם בכנסת ולפנות מקום לבאים ברשימת מפלגתם. התנועה הציגה בפני חברי הוועדה את נייר העמדה המעלה כי הצעד הכרחי וחיובי מאוד אם כי נכון יותר שהחוק יושם במלואו. הטיעונים והנימוקים בנייר העמדה.

אי מסירת מידע במסגרת חוק חופש המידע והתנהלות כפולה ותמוהה

ב21 ליוני 2015 קיימה ועדת החוקה של הכנסת דיון בנושא ישום חוק חופש המידע. בהמשך לפעילות התנועה לדרישות לו"ש היועמ"ש לקידום שקיפות וכיוצ"ב, הציגה התנועה את הממצאים הרלוונטים לגבי התנהלות היועץ המשפטי לממשלה בנושא חופש המידע.

מינוי נציגים לועדות סטטוטוריות תוך ניגוד עניינים, הפרת עקרון המשילות ופגיעה באמון הציבור

ועדת הפנים של הכנסת דנה במיוני של פקיד בועדת התכנון שבעבר קרא בפומבי כי בניה באזור עיר דוד היא פשע מלחמה. בשל הצבעתו תכנית עיר דוד לא קודמה. התנועה הציגה את עמדתה בדיון.

ביטול ההגבלה על מספר שרים בממשלה

הועדת המיוחדת של הכנסת ה20 הוקמה במאי 2015 לשם רידום הליך החקיקה לתיקו ןחוק יסוד הממשלה להרחבת מספר השרים. התנועה למשילות ודמוקרטיה הציגה את נייר העמדה במהלך הדיון והוא הוגש על שולחן הועדה שהתקיים ביום 12 במאי 2015, ערב הצגת הממשלה ה34 של מדינת ישראל

חשיבות בהסדרה בחוק של נציבות הביקורת על הפרקליטות

התנועה הגישה את נייר העמדה לועדה לביקורת המדינה לקראת דיון ביוני 2014 על נציבות הביקורת על הפרקליטות. נייר העמדה מעלה ליקויים במעמד הנוכחי של נציבות הביקורת וקובע כי דרך המלך ליעילות של גוף זה הוא חקיקה.

תזכיר חוק דין משמעת לרבני ערים

רבני ערים הינם נבחרי ציבור ויש לשמור על עצמאותם. תזכיר החוק מבקש לערוך שינויים מהותיים וקיצונים שבין היתר מאיימים לפגוע בעצמאות רבני הערים כנבחרי ציבור ואף לקיים איום על חופש העולה של רבנים בנוגע למילוי תפקידם כדין וכמצופה מהם. נייר עמדה זה הוגש כתגובה לתזכיר והופץ לכל רבני הערים בישראל ולכל חברי הכנסת.

התייחסות לתזכיר חוק להשעיית ראשי ערים

התנועה התייחסה לתזכיר החוק והעלתה בפני ועדת הפנים של הכנסת את הצעותיה לתיקון החוק להשעיית ראשי ערים שבא בערבות הדחת שופטי בג"ץ שלושה ראשי ערים.

מחקר – פומביות הדיון בבג"ץ

מטרת מחקר זה הינה להדגים באמצעות מקרה מבחן, תוך סקירת כלל פסקי הדין שניתנו בנושא הריסת בתים, שינוי מהותי שיזם בית המשפט העליון בדין הנוהג בישראל וביישומו בפועל. שינוי זה, אין לו זכר במידע הגלוי לציבור.

על משפט ומדיניות ועל תבונה ורגישות

התנועה הגישה לוועדת הפנים של הכנסת נייר עמדה בנוגע להגדרת גוף שיטפל בנושא הסדרת הבדואים בנגב. התנעה העלתה את הבעייתיות שהגוף מורכב ומנוהל ע"י משפטנים ולא ע"י אנשי הביצוע במשלה ואנשיו של ראש הממשלה או משרדי הביצוע הרלוונטים

"חוק המשילות"

נייר עמדת על "חוק המשילות" הוגש והוצג בפני חברי ועדת החוקה של הכנסת במהלך הדיון שהתקיים ביום ב30 לספטמבר 2013 התנועה מתנגדת להעלאת אחוז החסימה באופן דרסטי כמתוכנן ומתנגדת להצבעת אי-אמון קונסטרוקטיבית.

בג"ץ פוסל את חוק המסתננים

תמציר נייר עמדה זה הוגש לחברי ועדת הפנים של הכנסת לקראת דיון הועדת בנושא פסילת בג"ץ את "חוק המסתננים" ביום שלישי 17.09.13, י"ג תשרי תשע"ד.

בניגוד להכוונת המחוקק – בג"ץ המכריע הסופי בעניין פסילת מפלגות ומועמדים.

בעשורים הארונים תיקנה הכנסת בחקיקה את ההגדרות לשם פסילת מועמדים ורשימות לכנסת אך למרות שהכוונה הייתה ברורה שופטי בג"ץ פסקו בניגוד לחוק הכתוב. כך מעלה דו"ח של התנועה למשילות ודמוקרטיה.